Rescatan turistas cuyo velero zozobra próximo a costas de Luperón