Experto Academia de Ciencias dice extracción oro dañaría agricultura